บริการเสริมของเรา

เราให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจ ให้ลูกค้าของเราได้รับสิ่งที่ตรงความต้องการมากที่สุด

รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

รับออกแบบงานโปสเตอร์และ แอดโฆษณางานออนไลน์ทุกประเภท

รับออกแบบผลิตด้านสื่อมัลติมีเดีย (Video Content)

บริษัท พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด
59/1 ถนน เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-307-8555 ต่อ 5115 info@pkdigitalconnect.com
 P.K. Digital Connect PKDigitalC @TTTGO  pkdigitalconnect.co.th

COPYRIGHT © 2021 P.K.DIGITAL CONNECT.CO.TH. ALL RIGHT RESERVED