พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด

‘ดิจิทัล’ สื่อถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในหลายๆ แพลตฟอร์ม เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

‘คอนเนคท์’ สื่อถึงความสามารถในการเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกัน โดยสร้างพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้รักการท่องเที่ยว

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยว อย่างเต็มรูปแบบ บวกกับแนวคิดที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์จึง เกิดเป็นการต่อยอดธุรกิจครั้งสำคัญจาก ‘พี.เค. เอ็กซิบิชั่น’ สู่ ‘พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์’

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการท่องเที่ยวของโลก”

จากผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Management) จนงาน “ไทยเที่ยวไทย” ได้เป็นการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผู้มีวิสัยทัศน์ได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในนวัตกรรมและเทคโนโลยีว่ามีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน จึงขยาย ฐานธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เป็นระบบแบบออฟไลน์เท่านั้น มาเป็นระบบออนไลน์ เพื่อ รองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ในอนาคต

Our Mission

สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เผยแพร่สินค้าและบริการเทคโนโลยีการท่องเที่ยวสู่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนำ ความรู้และเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

บริษัท พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด
59/1 ถนน เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-307-8555 ต่อ 5115 info@pkdigitalconnect.com
 P.K. Digital Connect PKDigitalC @TTTGO  pkdigitalconnect.co.th

COPYRIGHT © 2021 P.K.DIGITAL CONNECT.CO.TH. ALL RIGHT RESERVED