PKDC เจาะตลาดดิจิทัลเทรนด์

การระบาดของโรคโควิด19 ทำให้เกิดการปรับตัวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น เป็นจังหวะเดียวกับที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในเรื่องดิจิทัลและเตรียมพร้อมรับการใช้ดิจิทัลในอนาคต หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนมาใช้ดิจิทัลแทนการทำงานแบบเดิม (Digital Transformation) ดังนั้นการใช้ดิจิทัลจึงไม่จำกัดอยู่แค่ในวงแคบๆ อีกต่อไป แต่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ (New Normal) ของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับคนรุ่นใหม่ที่เป็นชาวพื้นเมืองดิจิทัล (Digital Native) อยู่แล้ว ที่พร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครื่องจักรอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ (Robot) การใช้คลาวด์ ข้อมูลแบบบิ๊กดาต้า ทั้งนี้สำหรับประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0

การให้บริการรูปแบบใหม่ที่เป็นดิจิทัลเทรนด์ จึงเป็นกระบวนการการบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น การจองห้องพักออนไลน์ การสั่งอาหาร การเรียกรถแท็กซี่ การซื้อขายออนไลน์ เป็นการใช้บริการเรียกผ่านสมาร์ทโฟน มีการใช้ข้อมูลข่าวสารแบบดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ การตลาดแบบดิจิทัล การใช้ชีวิตบนโลกไซเบอร์จึงมีบทบาทใช้ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ผู้คนมีทักษะการสื่อสาร ใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค ใช้สื่อสังคม (Social Media) มีเครื่องมือสืบค้นข้อมูล หาความรู้ เรียนรู้พัฒนาตนเอง ผู้คนในยุคชีวิตวิถีใหม่ จึงใช้ชีวิตสังคมบนโลกไซเบอร์มากขึ้น

บริษัท พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด หรือ PKDC เห็นความสำคัญของเทรนด์การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในยุควิถีใหม่ เพื่อรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ จึงคิดสร้างสรรค์ ผลิตสื่อสังคมใหม่ๆ และใช้ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าที่สะสมไว้มาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มประเภท Offline to Online (O2O) ครบวงจรต่อยอดจากงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่เคยบริหารมานานกว่า 20 ปีของบริษัทในเครือ พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์

แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด จะเน้นการท่องเที่ยวไทย ภายใต้ชื่อ “ไทยเที่ยวไทยโก” ต่อยอดมาจากงาน “ไทยเที่ยวไทย” สนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยระบบ Digital Tourism เต็มรูปแบบ เน้นเจาะตลาดกลุ่มคนไทยยุควิถีใหม่ที่สนใจการเดินทางท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ หรือ Greenery จึงเน้นสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ สามารถจองห้องพัก ซื้อสินค้าท่องเที่ยว และจองบัตรวอชเชอร์ สะดวกและชำระเงินได้อย่างปลอดภัยภายในเวลาอันสั้น เพราะมีระบบ OTP ผ่านทางเว็บไซต์ www.ไทยเที่ยวไทยโก.com และแอปพลิเคชัน ไทยเที่ยวไทยโก (Thai Teaw Thai GO)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันด้านเกมท่องเที่ยว eTravel League สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบการเดินทางให้ไปทำภารกิจในแต่ละด้านทั่วทุกภาคของประเทศไทย (www.etravelleague.com) รวมทั้งบริการรับผลิตสื่อสมัยใหม่ เช่น Video Contents และ Websites ขึ้นอีกมากมายในทุกอุตสาหกรรม

PKDC มองไกลเห็นถึงแนวโน้มอนาคตจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีใหม่ (New Normal) อย่างสมบูรณ์แบบอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้านี้ ดิจิทัลเทรนด์จึงเริ่มเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในทุกๆอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม และสื่อสมัยใหม่ คนไทยยุคใหม่จะต้องปรับตัวให้ทันให้ได้เร็วที่สุด

บริษัท พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด
59/1 ถนน เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-307-8555 ต่อ 5115 info@pkdigitalconnect.com
 P.K. Digital Connect PKDigitalC @TTTGO  pkdigitalconnect.co.th

COPYRIGHT © 2021 P.K.DIGITAL CONNECT.CO.TH. ALL RIGHT RESERVED