แพลตฟอร์มไทยเที่ยวไทยโก

แพลตฟอร์มไทยเที่ยวไทยโก

แพลตฟอร์มไทยเที่ยวไทยโก ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจสูง หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คุณจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ขึ้นมาแข่งขันด้วย เพราะผู้คนกำลังใช้สื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ อีกทั้งโลกของ Digital Marketing...
PK 4.0 – One Stop Service

PK 4.0 – One Stop Service

PK 4.0 – One Stop Service One Stop Service คือแนวคิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการที่รวดเร็ว มาที่เดียวจะได้รับบริการครบทุกอย่าง ปัจจุบันองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยหลายแห่งนิยมใช้แนวคิด One Stop Service โดยยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer...
Social Media

Social Media

Social Media Social Media คืออะไร? PKDC ขออธิบายง่ายๆ คำว่า Social ในที่นี้หมายถึง สังคมออนไลน์ ส่วน Media ก็คือเนื้อหา เรื่องราว และบทความ ดังนั้น Social Media รวมๆ กันแล้วจึงหมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่า ด้วยบล็อคบทความ...
PKDC เจาะตลาดดิจิทัลเทรนด์คนรุ่นใหม่

PKDC เจาะตลาดดิจิทัลเทรนด์คนรุ่นใหม่

PKDC เจาะตลาดดิจิทัลเทรนด์ การระบาดของโรคโควิด19 ทำให้เกิดการปรับตัวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น เป็นจังหวะเดียวกับที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในเรื่องดิจิทัลและเตรียมพร้อมรับการใช้ดิจิทัลในอนาคต หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน...
กลยุทธ์ธุรกิจโรงแรมไทย ฝ่ามรสุม COVID-19

กลยุทธ์ธุรกิจโรงแรมไทย ฝ่ามรสุม COVID-19

กลยุทธ์ธุรกิจโรงแรมไทย ฝ่ามรสุม COVID-19 สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ปี 2019 – 2021 คุกคามธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่ท่องเที่ยวภายในประเทศลดลงอย่างมาก จำนวนทริปค้างคืนของนักท่องเที่ยวไทยลดลงจากความวิตกกังวล...
PKDC แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายขาย ไทยเที่ยวไทยโก

PKDC แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายขาย ไทยเที่ยวไทยโก

PKDC แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายขาย ไทยเที่ยวไทยโก บริษัท พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด หรือ PKDC เครือบริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานไทยเที่ยวไทย งานแสดงสินค้าชั้นนำด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นางสาวธนภรณ์ อินทรประสิทธิ์...